โรงเรียนบ้านควน  จ.สตูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


เมนู

-> หน้าแรก
-> ประวัติผู้บริหาร
-> ทำเนียบผู้อำนวยการ
-> ประกาศ สมศ.
-> ประวัติโรงเรียน
-> แผนที่ตั้งโรงเรียน
-> รหัสโรงเรียน
-> วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-> กรรมการสถานศึกษา
-> ข้อมูลบุคลากร
-> โครงสร้างการทำงาน
-> ข้อมูล DMC
-> กรรมการฝ่ายต่างๆ
-> อดีตครูบ้านควน
-> ครูคนใหม่บ้านควน
-> อายุราชการ
-> อาคารเรียน
-> โรงเรียนคู่แฝดไทย-มาเลเซีย

-> สารสนเทศ นักเรียน DMC
-> สารสนเทศ บุคลากร

-> อำนาจหน้าที่
-> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-> ถามตอบ Q&A
-> Social Network
-> E-Service
-> การร้องเรียนการทุจริต
-> การแสดงความคิดเห็น

-> แผนปฏิบัติการ

-> การศึกษาพิเศษเรียนรวม
-> สายชั้นอนุบาล
-> สายชั้น ป.1-3
-> สายชั้น ป.4-6
-> สายชั้นอิสระ

-> ระบบเด็กยากจน/การเยี่ยมบ้าน
-> ระบบงบประมาณ

-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> คำถามยอดนิยม
-> เว็บบอร์ด
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> ค้นหา
-> OIT
-> OIT-2564

-> รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
-> สื่อโดยครูธานินทร์
-> สื่อโดยครูสุดา
-> สื่อโดยครูอับดลละห์
-> สื่อโดยครูกานต์พิชชา
-> สื่อโดยครูมุสลาม
-> สื่อโดยครูขจรศักดิ์
-> สื่อโดยครูจริยา
-> สื่อโดยครูซีดีมอหยำ
-> สื่อโดยครูสุดนวลปราง
-> สื่อโดยครูสุณีย์
-> สื่อโดยครูอรวรรณ
-> สื่อโดยครูคอดีย๊ะ
-> สื่อโดยครูอิสแนน
-> สื่อโดยครูกูสบีร่อน
-> สื่อโดยครูโสรดา
-> สื่อโดยครูปรียาภรณ์
-> สื่อโดยครูวิภารัตน์
-> สื่อโดยครูอริศรา
-> สื่อโดยครูยาแลหอ
-> สื่อโดยครูสันติ
-> สื่อโดยครูจิชม
-> สื่อโดยครูอับดุลลอฮ์
-> สื่อโดยครูบุรณา
-> สื่อโดยครูสุปรานีย์
-> สื่อโดยครูอัซณี
-> สื่อโดยครูฮูดา
-> สื่อโดยครูอากัซซี่
-> สื่อโดยครูกวินท์
-> สื่อโดยครูบีบี
-> สื่อโดยครูวาวา
-> สื่อโดยครูด้า

คู่มือสำหรับประชาชน

DLIT ห้องเรียนคุณภาพ

บทความล่าสุด

ยังไม่มีบทความ

web1

ครูที่รัก

<--marquee direction=up scrollDelay=200--> http://www.bankhuan.ac.th/images/arbeedah.jpg <--/marquee-->

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

clock

แบบสำรวจ

น.ร.ชอบห้องเรียนรู้ใดมากที่สุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด
0% [0 โหวต]

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
100% [1 โหวต]

ห้องเรียน Active Board
ห้องเรียน Active Board
0% [0 โหวต]

ห้องเรียน Sound Lab
ห้องเรียน Sound Lab
0% [0 โหวต]

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
0% [0 โหวต]

โหวต: 1
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อโหวต.
เริ่มเมื่อ: 28/06/2012 22:09

ฝากข้อความ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อฝากข้อความ.

27/05/2012 18:19
test Grin

ผู้กำลังออนไลน์

-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 1
-> สมาชิกใหม่: admin

OIT

.

OIT-2565

ปีงบประมาณ 2565 

===========

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

//-----------------------------------------------------------------//

เว็บไซต์หลักโรงเรียนบ้านควน สพป.สตูล  https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1091560009

[[---ข้อมูลพื้นฐาน---]] 

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=structure

 

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

       ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=management

O3 : อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน  https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=aboutus

 

O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=plan


O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=customer

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=law


 

//----------------------------------------------------------------------------//

[[---ข่าวประชาสัมพันธ์ ---]] 

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ https://data.bopp-obec.info/emis/news/index_3.php?Type_ID=&School_ID=1091560009

 

 

//--------------------------------------------------------------------------//

[[---การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ---]] 

O8 : ถาม/ตอบ Q&A  https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1091560009&page=qa


 

O9 : Social Network https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=193195&School_ID=1091560009

 

//-----------------------------------//

[[---การบริหารงาน ---]]

O10 : แผนดำเนินการประจำปี

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1395

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1397

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1910

//----------------------------------------------//

[[---การปฏิบัติงาน ---]]

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1911

 

//----------------------------------------------//

[[---การให้บริการ ---]]

O14 : มาตรฐานการให้บริการ

      https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1925

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1935

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1936

O17 : E-Service https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=193633&School_ID=1091560009


//-----------------------------------------------------------------//

[[---การบริการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ---]]

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1399

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1400

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1912

//------------------------------------------------------------------//

[[---การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ---]]

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1401

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1402

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1405

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1406

//------------------------------------------------------------------// 

[[---การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ---]]

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1407

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

          https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1408

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1409

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

         https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1913

//------------------------------------------------------------------// 

[[---การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ---]]

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1914

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=193636&School_ID=1091560009


O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1915

//------------------------------------------------------------------// 

[[---การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ---]]

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=193637&School_ID=1091560009


O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1410

 

 //------------------------------------------------------------------// 

[[---เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ---]]

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1414

 O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1916

//------------------------------------------------------------------//

[[---การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ---]]

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1917

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1918

//------------------------------------------------------------------//

[[---การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ---]]

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1919

//------------------------------------------------------------------//

[[---แผนการป้องกันการทุจริต---]]

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1920

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน

         https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1921

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

         https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1922

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

       https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1923

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

      https://data.bopp-obec.info/web/index_view_page.php?School_ID=1091560009&id=1924

//------------------------------------------------------------------//

คอมเมนท์

ยังไม่มีคอมเมนท์.

ส่งคอมเมนท์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าย English Camp for Student
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
รับโล่ห์ตัว G ณ สยามพารากอน
ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ จีน และอินโดนีเซีย
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ค่ายลูกเสืออนุบาลบูรณาการ
กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์งานเปิดโลกการศึกษา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวปาบ อ.ควนเนียง
ป.๔-๕ ไปทัศนศึกษา ไอซ์โดม
ประชุม โครงข่าย UniNet
สอนการทำว่าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมศาสดารำลึก(เมาลิด)
ปัญฉิมนิเทศ ณ ไร่สมบูรณ์
ประชุมทำแผน 55
พัฒนามัสยิดในชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง
ทำขนมต้อนรับวันรายอ
ประชุมเตรียม สมศ.
ค่ายภาษาไทย
โทรทัศน์ครู
เรียนรู้ IT กับ วชช.สตูล
ติดตั้งโครงข่าย UniNet
อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์
แสดงผลในเวลา: 0.09 วินาที
754,378 ผู้เยี่ยมชม