โรงเรียนบ้านควน  จ.สตูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


เมนู

-> หน้าแรก
-> ประวัติผู้บริหาร
-> ทำเนียบผู้อำนวยการ
-> ประวัติโรงเรียน
-> แผนที่ตั้งโรงเรียน
-> รหัสโรงเรียน
-> วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-> กรรมการสถานศึกษา
-> ข้อมูลบุคลากร
-> โครงสร้างการทำงาน
-> ข้อมูล DMC
-> กรรมการฝ่ายต่างๆ
-> อดีตครูบ้านควน
-> ครูคนใหม่บ้านควน
-> อายุราชการ
-> อาคารเรียน
-> โรงเรียนคู่แฝดไทย-มาเลเซีย
-> ทำเนียบนักศึกษา ฝึกประสพการณ์

-> สารสนเทศ นักเรียน DMC
-> สารสนเทศ การลา
-> สารสนเทศ บุคลากร

-> อำนาจหน้าที่
-> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-> ถามตอบ Q&A
-> Social Network
-> E-Service
-> การร้องเรียนการทุจริต
-> การแสดงความคิดเห็น

-> รายงานโครงการ 2562
-> แผนปฏิบัติการ 2563
-> แผนปฏิบัติการ2564

-> การศึกษาพิเศษเรียนรวม
-> สายชั้นอนุบาล
-> สายชั้น ป.1-3
-> สายชั้น ป.4-6
-> สายชั้นอิสระ

-> ระบบเด็กยากจน/การเยี่ยมบ้าน
-> ระบบงบประมาณ

-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> คำถามยอดนิยม
-> เว็บบอร์ด
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> ค้นหา
-> OIT

-> รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
-> สื่อโดยครูธานินทร์
-> สื่อโดยครูสุดา
-> สื่อโดยครูอับดลละห์
-> สื่อโดยครูกานต์พิชชา
-> สื่อโดยครูมุสลาม
-> สื่อโดยครูขจรศักดิ์
-> สื่อโดยครูจริยา
-> สื่อโดยครูซีดีมอหยำ
-> สื่อโดยครูสุดนวลปราง
-> สื่อโดยครูสุณีย์
-> สื่อโดยครูอรวรรณ
-> สื่อโดยครูคอดีย๊ะ
-> สื่อโดยครูอิสแนน
-> สื่อโดยครูกูสบีร่อน
-> สื่อโดยครูโสรดา
-> สื่อโดยครูปรียาภรณ์
-> สื่อโดยครูวิภารัตน์
-> สื่อโดยครูอริศรา
-> สื่อโดยครูยาแลหอ
-> สื่อโดยครูสันติ
-> สื่อโดยครูจิชม
-> สื่อโดยครูอับดุลลอฮ์
-> สื่อโดยครูบุรณา
-> สื่อโดยครูสุปรานีย์
-> สื่อโดยครูอัซณี
-> สื่อโดยครูฮูดา
-> สื่อโดยครูอากัซซี่
-> สื่อโดยครูกวินท์
-> สื่อโดยครูบีบี
-> สื่อโดยครูวาวา
-> สื่อโดยครูด้า

คู่มือสำหรับประชาชน

DLIT ห้องเรียนคุณภาพ

บทความล่าสุด

ยังไม่มีบทความ

web1

ครูที่รัก

<--marquee direction=up scrollDelay=200--> <--/marquee-->

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

clock

แบบสำรวจ

น.ร.ชอบห้องเรียนรู้ใดมากที่สุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด
0% [0 โหวต]

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
100% [1 โหวต]

ห้องเรียน Active Board
ห้องเรียน Active Board
0% [0 โหวต]

ห้องเรียน Sound Lab
ห้องเรียน Sound Lab
0% [0 โหวต]

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
0% [0 โหวต]

โหวต: 1
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อโหวต.
เริ่มเมื่อ: 28/06/2012 23:09

ฝากข้อความ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อฝากข้อความ.

27/05/2012 19:19
test Grin

ผู้กำลังออนไลน์

-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 1
-> สมาชิกใหม่: admin

OIT

.

ปีเกษียณอายุราชการ

 


ชื่อ-สกุล ปิเกิด ปีเกษียณ(อายุ60ปี) หมายเหตุ

สมโชค อัฉจริยวัฒน์

2495 2555 เกษียณ

กอเส็ม เส็นดากัน

2495 2555 เกษียณ

อุฬาลิน สุวรรณวงศ์

2498 2558 เกษียณ

กาญจนา ชุมแก้ว

2498 2558 เกษียณ

นเรนทร์ ฮ่องสกุล

2500 2560  เกษียณ

จันทิรา เศรษฐพูธ์

2500 2560  เกษียณ

ผอ.อดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล

2500 2560  เกษียณ

อำไพ สุขจันทร์

2501 2561  เกษียณ

อภิญญา วิชัยธรรมธร

2501 2561 ลาออก

วิมลรัตน์ แอเหย็บ

2502 2562  เกษียณ

อุไรวรรณ น้อยสำลี

2503 2563  ลาออก
 

สุนีย์  มณีหยัน

2504 2564  

สุดนวลปราง มากแสง

2506 2566  

มุสลาม เละสัน

2506 2566  

อับดุลรอซัก  หาบยูโซะ (นักการภารโรง)

2506 2566  

อรวรรณ หิมมา

2508 2568  

เกษม ใบหาด

2508 2568 เสียชีวิต

จริยา เรืองไชย 2509 2569  
  ผอ.สุริยา สนูบุตร 2510 2570  ผู้อำนวยการโรงเรียน

สุกัญญา แนบเนียด

2516 2576  ย้ายไป ร.ร.บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน

ซีตีมอหยำ อาดำ 2517 2577  

ปรียาภรณ์ รื่นรมย์ 2517 2577  

สุดา นิสาและ 2518 2578  
 

ธาตรี ยีปันจอ

    ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางงอ อ.ควนโดน

ธานินทร์ สุขสง่า 2519 2579  

อับดุลละห์ อาดำ 2519 2579  

ขจรศักดิ์ ธังดิน 2521 2581  
  นัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่ 2521 2581 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กูสบีร่อน สารัง 2523 2583  
  อับดุลลอฮ์ หัดสกุล 2523 2583  
  จิชม นาปาเลน 2524 2584  

กาณต์พิชชา จันวดี 2530 2590  

กวินท์ บินสะอาด 2533 2593  
 
     

อริศรา อังศุภานิช 2535 2595  

วิภารัตน์ ประสิทธิ์นุ้ย 2535 2595  


     

วิลาสิณี รุ่งรักษา

ธุรการ   ย้าย ไปโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน

นายสันติ สุคะนุกมัง ครูการศึกษาพิเศษ    

นางคอดีย๊ะ ลามาอัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ    

นางสาวโสรดา เกษม ครูการศึกษาพิเศษ    

นายอดิศร ฮะอุรา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ    ลาออก

นายอากัซซี่ บังกูสัน ครูอัตราจ้าง    
  นางสาวอัซนี อุศนุน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ    

นายรอหนี หาบยุโซะ ลูกจ้างภารโรง    

ณัฐสินี แดงปรกเกล้า

ธุรการ   ลาออก 
   นางสาวอัจฉรา นารีเปน พนักงานธุรการ     
         

 

 


ปรับปรุง 2563

คอมเมนท์

ยังไม่มีคอมเมนท์.

ส่งคอมเมนท์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าย English Camp for Student
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
รับโล่ห์ตัว G ณ สยามพารากอน
ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ จีน และอินโดนีเซีย
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ค่ายลูกเสืออนุบาลบูรณาการ
กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์งานเปิดโลกการศึกษา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวปาบ อ.ควนเนียง
ป.๔-๕ ไปทัศนศึกษา ไอซ์โดม
ประชุม โครงข่าย UniNet
สอนการทำว่าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมศาสดารำลึก(เมาลิด)
ปัญฉิมนิเทศ ณ ไร่สมบูรณ์
ประชุมทำแผน 55
พัฒนามัสยิดในชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง
ทำขนมต้อนรับวันรายอ
ประชุมเตรียม สมศ.
ค่ายภาษาไทย
โทรทัศน์ครู
เรียนรู้ IT กับ วชช.สตูล
ติดตั้งโครงข่าย UniNet
อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
500,643 ผู้เยี่ยมชม