งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
โพสโดย admin เมื่อ ตุลาคม 07 2019 11:57:15

สรุป การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล ปี 2562

10 เหรียญทอง

5  เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

-------------

เป็นตัวแทนจังหวัดสตูล ไปแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับชาติ (ภาคใต้) ปี 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชนะเลิศ การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงณูราณีย์  สังยาหน่าย 2. เด็กหญิงนัซนีน  ตอหิรัญ

3. เด็กหญิงนูรดีณี  ยะโกบ 4. เด็กหญิงปราวีณา  สาเก

5. เด็กชายอนันดา  ชนะบัณฑิต 

ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นายอากัสซี่  บังกูสัน 2. นายฟาดิล  นาคกระวัศ

---------------

ชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลงสะเตี๊ยะ 2. เด็กหญิงต่วนฟาตีมะห์  ปันดานามนตรี

3. เด็กชายธีราวุต  รายาสาตร์ 4. เด็กหญิงนูรอัยชะฮ์  หมาดตา

5. เด็กหญิงนูรียะฮ์  ยาดำ 6. เด็กหญิงรวิตา  รายาสาตร์

7. เด็กชายวาซาน  ติ้งโหยบ 8. เด็กหญิงอัญชิญา  นิยมเดชา

9. เด็กชายอับดุลมุมิน  อาดำ 

ครูผู้ฝึกซ้อม1. นางอรวรรณ  หิมมา 2. นายกวินท์  บินสะอาด 3. นางสาวซูรัยญา  จอหวัง

--------------

ชนะเลิศ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1. เด็กหญิงซูบีเฮ๊าะ  โต๊ะหมาด 2. เด็กหญิงนัจมี  นิสาและ

3. เด็กหญิงมูนีเราะห์  สือแม็ง 

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางปรียาภรณ์  รื่นรมย์ 2. นางสาวอัซณี  อุศนุน

--


ข่าวเพิ่มเติม